Verzekerings geneeskunde

Indien een werknemer voor langere tijd wegens ziekte afwezig is geweest in zijn eigen werk (zijn bedongen arbeid), zal de verzekeringsarts een medisch onderzoek uitvoeren om blijvende medische beperkingen vast te stellen.

De Geregistreerde Arbeidsdeskundige kan vervolgens beoordelen of de werknemer geschikt is voor zijn of haar eigen werk of wellicht voor een andere functie. De Arbeidsdeskundige berekent ook het Arbeidsongeschiktheid-Percentage. De arbeidsdeskundige zal ook adviseren welke aangepaste taken de werknemer kan uitvoeren, bij het huidige bedrijf of bij een ander bedrijf (outplacement).

Wanneer is een medische verzekering nodig?

  • Wanneer een werkgever wil verduidelijken of een werknemer arbeidsgeschikt is of mogelijkheden voor een passende functie wil overwegen.
  • Wanneer een werkgever de re-integratie-inspanningen die tot dusver zijn ondernomen, in overweging wil nemen.
  • Wanneer organisaties als SVb, verzekeringsmaatschappij, rechtbank en/of advocatenkantoor het bedrag van de uitkering willen vaststellen vanwege een schadeclaim na een ongeval.

De invaliditeits bepaling (American Medical Association)

In geval van een ongeval waarbij sprake is van blijvende beperking, kan de ‘American Board Certified Medical Doctor’, in overeenstemming met de ‘American Medical Association Guide to the Evaluation of Permanent impairment’, een medisch onderzoek uitvoeren om het percentage invaliditeit vast te stellen.