Wat is ARBO?

“Arbo” is een afkorting van het woord “arbeidsomstandigheden”. Dit zijn de omstandigheden waaronder werknemers hun werk uitvoeren. Alleen onder de juiste arbeidsomstandigheden kunnen medewerkers goed en efficiënt functioneren. Hiermee wordt de kans kleiner dat medewerkers uitvallen door ziekte of ongeval. Arbeidsomstandigheden hangen daarom nauw samen met goed werkgeverschap - zorg voor de werknemer. Maar het draagt ook bij aan goed ondernemerschap, want door ziektes te voorkomen houdt u de kosten laag en de productie hoog.

Wat is de "ARBOWET"?

De ARBOWET bepaalt dat een werkgever verplicht is een beleid op te stellen over de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Corporate Health Solutions B.V. in Bonaire, Statia en Saba, heeft de expertise om de werkgever van dienst te zijn in het opzetten en implementeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid.

Corporate Health Solutions B.V. in Bonaire is een gecertificeerde arbodienst. CHS Bonaire adviseert over arbeidsomstandigheden, assisteert bij verzuim en re-integratie van de medewerker, maar begeleidt u bijvoorbeeld ook bij specifieke medische onderzoeken. Zo blijft het ziekteverzuim beheersbaar en kunnen zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk.